Josef Zelinger nám v rozhovoru vysvětlil, jak funguje automatická sériová výroba na závodu LED v čisté zóně, která je uzpůsobená všem standardům ESD (ElectroStatic Discharge). Je zde k dispozici automatická linka, která nesmírně ulehčuje práci.

Automatická výroba funguje docela jednoduše a přináší výrazné urychlení všech procesů. Josef a jeho tým z linky 461 vyrábí zdroje světel pro značky Peugeot a Mercedes. Proces na lince probíhá automaticky. Nejdříve se na chladič nanese teplovodivá pasta. Na pastu pak přijdou různé PCB (desky plošných spojů), které tam roboti přišroubují. Dříve jsme využívali i procesu pájení, což dnes už nepotřebujeme.

Poté následuje už jen kontrola nasvícení a kontrola, zda všechno funguje tak jak má. Kus je hotov a může jít k zákazníkovi. Oproti klasickému montování se kus vyrábí pouze ze 4 součástek. Do strojů se vkládají blistry s kusy, ať už vybíráním nebo zakládáním do palet. Pak už vše probíhá pomocí robotů bez zásahu člověka.

Trošku těžší je to po technologické stránce. Vytvořit PCB, zajistit správné nasvícení a fotometrii je někdy docela náročné.

Linka 461 byla jedním z prvních projektů, u kterého se v ALCZ začaly automaticky vyrábět sériové díly. Byla spuštěna chvíli předtím, než tu Josef začal pracovat, tzn., že je v provozu cca 4 a půl roku. Automatická linka znamená pro firmu obrovskou časovou úsporu. Výše zmíněná linka má docela velkou kadenci. Vyrábí se tu zhruba 165 kusů za hodinu. Kdybychom si měli představit člověka, který smontuje 165 kusů za hodinu, tak by to asi musel být superman.

Josef Zelinger v čisté zóně

Nejen po kvantitativní stránce, ale i po té kvalitativní má linka spoustu výhod. V místnosti jsou stálé klimatické podmínky a stejná vlhkost vzduchu. Vyráběné elektro-komponenty jsou totiž velice náchylné na jakoukoliv manipulaci a změnu prostředí. Místnost je uzavřená a zabezpečená. Dodržují se zde 100% ESD normy. Proto je třeba dodržovat následující postupy a pravidla:

  • dovnitř se může chodit pouze ve schváleném oblečení
  • na nohou je potřeba mít speciální obuv
  • na hlavě je nutné mít nasazený návlek
  • je potřeba dodržovat veškeré technologické a kvalitativní postupy

Z dlouhodobého hlediska se linka určitě vyplatila. Již nyní se dá říct, že investice do linky se už vrátila.