V jednom z minulých článků jsme vás detailněji seznámili s oddělením ALCZ ELD-MOD – mechanický design, tedy konstrukce LED modulů, které je součástí celosvětové AL organizace R&D MOD. Tento článek je věnován představení právě této organizace. Ta se zabývá vývojem komplexních optických LED modulů od rané fáze vývoje až po předání do sériové produkce.

Tato organizace zahrnuje zmíněné oddělení mechanického designu (ELD-MOD), dále vývoj optiky (ELT-MOD), vývoj elektroniky (EEG-MOD), validace (EEV-MOD) a v neposlední řadě projektový management (MOD-EPM), který koordinuje vývojovou i industrializační fázi projektu (dodání a odladění dílců a výrobních linek) v jednotlivých závodech.

V posledních 10 letech se na poli hlavních světlometů odehrává doslova evoluce. Počet dílců se zdvojnásobil. Díky nárůstu technické komplexity se ale náročnost vývoje zvýšila až čtyřnásobně.

Zejména optické LED moduly, části světlometu zodpovědné za hlavní světelné funkce, zažívají obrovský boom. Čím dál tím více inklinují směrem k high-tech elektronickým zařízením s funkcemi jako matrix, laser beam či digital light.

Aby společnost Marelli Automotive Lighting Jihlava mohla držet krok s nejnovějšími trendy a takovéto světelné funkce svým zákazníkům nabídnout, zřídila za tímto účelem organizaci úzce zaměřenou na vývoj modulů – R&D MOD.

Centrála organizace má sídlo v německém Reutlingenu,  Tato organizace působí ve čtyřech vývojových centrech po celém světě (tedy zmíněný Reutlingen, dále Jihlava, Shanghai a Detroit). Tím pádem je schopna jednak reagovat na specifické potřeby jednotlivých trhů a zákazníků, ale zároveň i přes jejich rozdílnost najít určitou synergii za účelem koncepčního sjednocení jednotlivých LED modulů do jednotlivých skupin či platforem.

Samotná výroba LED modulů vyžaduje specifické technické aspekty.  Je koncentrována také do čtyř výrobních lokací – Jihlava-Střítež, německé Brotterode, mexický Juarez a čínské Wuhu. Díky vhodnému rozložení po celém světě jsou tyto závody schopny zásobovat až několik desítek závodů Marelli Automotive Lighting Jihlava, které vyrábějí hlavní světlomety.

Organizace R&D MOD v Jihlavě vznikla na začátku roku 2015. Po pár týdnech se již skládala z osmi konstruktérů a dvou projektových manažerů. Důležitými kroky vpřed tehdy byly transfer know-how z centrály a vytvoření stabilní a dobře fungující organizace tady v Jihlavě. To vše se dělo ve velmi limitovaném čase, protože vzniklé uskupení prakticky ihned započalo práci na 6 nových projektech s hlavní zodpovědností vůči zákazníkům. Jednalo se zejména o e-light moduly pro balík BMW projektů či např. e-light modul pro facelift třetí generace Škoda Octavia.

Dnes po necelých čtyřech letech je součástí organizace téměř 40 zaměstnanců. Byla vybudována kompletní struktura oddělení konstrukce a projektového managementu. Zároveň postupně startují aktivity spojené s vývojem LED modulů z pohledu optiky, elektroniky a jejich validací.

Z Jihlavy je v současné době zastřešováno asi 60 modulů na 30 nových projektech pro zákazníky jako BMW, Audi, VW, Škoda, PSA a další. Konkrétně se jedná o 41 modulů na 21 projektech pro výrobní závod Střítež, 10 modulů na 3 projektech pro Automotive Lighting v mexickém Juarezu, 4 moduly na 2 projektech pro německé Brotterode a 4 moduly pro 4 projekty pro závod Automotive Lighting Wuhu v Číně.

Z tohoto výčtu je patrné, že zhruba jedna třetina aktivit jihlavské R&D MOD je mimo závod ALCZ. Od 1. 8. 2018 navíc jihlavská R&D MOD převzala hlavní odpovědnost za celou vývojovou platformu modulu S-light. Tento modul je nyní v různých variantách nasazen v AL celosvětově asi do 30 projektů a dalších cca 20 projektů je ve fázi nabídky. Takovýto platformní modul musí celkově splnit požadavky 21 zákazníků současně!

Automobilový trh nyní vstupuje do nové éry elektromobility a autonomního řízení. Budoucnost v oblasti světlometů a jejich optických modulů bude v příštích letech ještě dynamičtější, použité technologie budou sofistikovanější a komplexnější. Z důvodu konkurenceschopnosti bude zároveň nutné ještě výrazněji než doposud atakovat náklady na cenu dílců, nástrojů a výrobních zařízení.

Na toto musí být každá organizace v Automotive Lighting dobře připravena. Toho lze dosáhnout pomocí dobré a dlouhodobé strategie budování takové organizace a zároveň vysokou úrovní spolupráce mezi jednotlivými odděleními.