Automatický sklad funguje v našem závodě na Stříteži více než 3 roky. Nesmírně nám ulehčil práci, i když jeho vybudování nebylo vůbec jednoduché. Automatický sklad nám představil Zbyněk Gregor, vedoucí skladu interní logistiky.

Systém se skládá z 5 zakladačů, které automaticky vozí bedny s materiálem na linky. Součástí je sofistikovaný software, který je online napojený na SAP. Každá bedna má svůj jedinečný čárový kód a díky softwaru se bedny dostanou ve správný čas na správné místo, což je účelem.

Výhody automatizace

 • Při budování jsme mohli počítat s menšími výrobními prostory, než kdybychom měli ruční sklad.
 • Výrazné snížení času dodání materiálu na linku. Na Pávově navážíme materiál ručně. Půl hodiny trvá vývoz, půlhodiny přebal, půlhodiny dovoz na linku. U AKL to jsou dohromady 3 minuty.
 • Eliminace lidské chybovosti.
 • Systém hlídá váhu materiálu v bedně a kontroluje počty kusů.
 • Bedny s materiálem jsou uskladněny tak, že i v případě poruchy 1 zakladače to neovlivní výrobu. Př: Přijde 20 beden s materiálem, systém je rovnoměrně rozdělí mezi 5 zakladačů. Nestane se, aby jeden materiál byl pouze na 1 zakladači. Systém si také vyhodnocuje materiály, které se nejvíce spotřebovávají, a i když nemá v danou chvíli místo, tak si ho dá dozadu, kde místo je. Kdykoliv má čas a prostor, tak si bednu nahrne dopředu.
 • Průměrná chybovost je 1 bedna za 3 měsíce při počtu 1 350 000 přepravených beden.

Nevýhoda systému

 • Vysoké náklady na vybudování, které se nám ovšem do 3 let vrátily.

Zajímavosti

 • AKL přepraví 650 beden za hodinu, což je přes 15 000 beden denně.
 • Prostoje na 1 linku jsou v průměru pouze 60 minut za rok při nepřetržitém provozu.
 • Každý z 5 zakladačů zpracuje průměrně 150 beden za hodinu.
 • Zakladače jezdí rychlostí 36 km/h.

Co nás čeká

LED moduly se prodávají víc, než se čekalo. Výrobní hala F byla dimenzována na 5 milionů modulů za rok. V roce 2017 ovšem počítáme s výrobou 7 milionů modulů. Musíme tedy pořídit 2 nové zakladače, čímž zvýšíme kapacitu systému.