Libor Václavek je v Marelli Automotive Lighting Jihlava už dlouhých 15 let. Začínal jako operátor na výrobní lince. Mezi jeho koníčky patří běh a práce s PC. Momentálně pracuje jako interní trenér.

Můžete nám představit vaši pozici, kterou zde zastáváte?

V Marelli Automotive Lighting Jihlava zastávám v podstatě 2 pozice. První pozicí je interní trenér. Noví lidé prochází po dobu 5 dní tréninkovou zónou, kde je učíme základní věci ze života firmy. Patří sem třeba nástroje SOP, Kaizen, principy WCM, nástroje WCM. Noví zaměstnanci tak hned ze začátku musí vstřebat všechny tyto informace.

Dále zkoušíme u lidí i manuální zručnost. Máme nastavené časy, do kterých se pracovníci musí vlézt. Na konci je čeká finální test. Jde jak o test písemný, tak i manuální.

Co se týče znalostí, uchazeči nemusí mít 100% výsledky. Noví lidé mají 3 měsíce na to, aby byli řádně proškoleni a potřebné znalosti si osvojili a doplnili.

Kromě pozice interní trenér mám i další povinnosti. Ty se týkají metodologie zlepšování. V Marelli Automotive Lighting Jihlava využíváme principy WCM (World Class Manufacturing). Jsem zástupce vedoucího pro pilíř WO (Workplace Organization).

Jde nám hlavně o to, aby se každému člověku na pracovišti dělalo co nejlépe, aby byl v rámci bezpečnosti v pořádku. Druhým důležitým aspektem je také kvalita výrobků. Tyto dva body jsou pro nás na prvním místě.

Řešíme také vybalancování linek. Úzce spolupracujeme s procesními inženýry, s logistikou, bez níž by výrobní linky nemohly fungovat.

Pracujete v Marelli Automotive Lighting Jihlava se stále se zlepšujícími se technologiemi?

V tomto nám hodně napomáhá realizační dílna, kde se vše snažíme neustále vylepšovat. Většinou trvá delší čas, než jsme schopni určitý „vyzkoumaný“ prototyp standardizovat pro ostatní projekty. Pomáhají nám v tom i externí firmy. Ale ten vývoj máme s realizační dílnou na starosti my.

Jaké je to pro vás pracovat pro Marelli Automotive Lighting Jihlava?

Když budu mluvit za svoji pozici – interní trenér, tak ta mě hrozně baví. Jsem tady už od roku 2001. Dokonce jsem dříve pracoval ve stavební firmě, která to tu stavěla. Až jsem si to postavil, tak jsem sem přestoupil (smích). Něco už jsem tady po sobě zanechal a doufám, že ještě zanechám (smích).

Nemám potřebu někam přecházet. Spolupráce s mými kolegy a kolegyněmi, i s lidmi z logistiky mě hrozně baví. Mám zde hodně kamarádů. Se všemi na denní bázi komunikuji, dělá se mi s nimi dobře. Domlouváme mezi sebou i akce mimo firmu.

Benefity od firmy jsou pro mě až nadstandardní. Někteří lidé jsou takoví skeptičtí, ale já bych řekl, že tato firma je obrovská a má potenciál i do budoucna.

Naplňuje vás práce pro AL?

V nějakých věcech určitě ano. Když vezmu profesi interní trenér či školitel, tak mě naplňuje to, že lidi (doufám) něco naučím. Zdokonaluji je v rámci FI – Focus Improvement, což je další z pilířů WCM. Snažíme se lidi dostat na jiný level.

To je moje osobní odměna, že jsem pro tu firmu něco udělal, něco dokázal. Samozřejmě s celým kolektivem.

Co byste doporučil uchazečům o práci na podobné pozici?

Hlavně silné nervy (smích). Jaké si to člověk udělá, takové to má. Jsem zastáncem toho, že člověk musí být obklopený lidmi, kteří to tak chtějí dělat taky. Pokud nebude, tak se může stavět na hlavu a stejně s tím nic neudělá. Mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají, kterým pomáhám. Bez nich by to taky nešlo.

Nejsem zas takový, že bych nějak demotivoval lidi s tím, že tam nechoď, je to tam špatné. Už když školím nové lidi, tak za těch 5 dní vím, jestli tady vydrží, nebo ne. Vidím, jaký má přístup na tom začátku. Jsou tu lidi, kteří jdou na vývoj, ti lidé chtějí umět, chtějí znát. Tam je vidět, že jsou někde úplně jinde. Pak tu jsou takoví, kteří tam jdou a ani nemají zájem. Proč tedy do té firmy chodí?

Jaké znalosti musí mít uchazeči na podobné pozici? Co se jim tady bude hodit?

Já jsem takový zdárný příklad. Řekl bych, že nemusí mít moc hluboké znalosti. Na této firmě se mi hrozně líbí, že si člověka může vychovat úplně od nuly. Já jsem začínal na výrobní lince. Když bylo něco potřeba se naučit nebo si něco dodělat, tak jsem do toho vždy šel. Firma mi vždy dala tu možnost.

Je dobré, že se v Marelli Automotive Lighting Jihlava dělají různá školení pro lidi, kteří mají zájem něco dokázat.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů.