V první polovině letošního roku jsme si na závodě ve Stříteži vyzkoušeli další novou technologii. Jednalo se o kolaborativního robota, kterého jsme tu měli zapůjčeného zhruba 3 měsíce. Jaké jsou rozdíly mezi těmito jednotlivými roboty a jaké jsou výhody jejich používání nám vysvětluje František Švec.

Ve firmě u nás funguje celá řada robotů. Lidé, kteří se kolem nich pohybují, musejí být chránění, aby s nimi nepřišli do kontaktu a nezpůsobili si tak úraz. Výraz cobot představuje kooperativního robota. Je to takový robot, který může spolupracovat s lidmi. To je zásadní rozdíl mezi klasickým robotem a cobotem.

Pro obyčejné roboty platí přísná bezpečnostní pravidla. Jsou umístěni v ohrazených klecích. To s sebou nese jednak zvýšení finančních nákladů, ale také požadavky na více prostoru. Proto přišli výrobci s dalšími dvěma kategoriemi:

  • kolaborativní robot,
  • kooperativní robot.

Kolaborativní robot

Kolaborativní robot dokáže spolupracovat s operátorem bez jakýchkoliv bariér a omezení. Mohou si spolu dokonce předávat výrobky. Tento robot má v sobě různá čidla a měřiče proudů pro případ nárazu do nějaké překážky v jeho cestě (třeba člověka). Pokud narazí, tak hned zastaví, aby nikomu neublížil.

Z bezpečnostních důvodů se nemohou pohybovat velkou rychlostí, protože pokud by byli moc rychlí, nestačili by zabrzdit a mohli by způsobit úraz. Omezená rychlost je tedy nevýhoda kolaborativních robotů. Pohybují se rychlostí cca 2 m za s. Pokud se podíváme na naši montážní linku, lidé jsou o hodně rychlejší. Některé činnosti tedy nelze tímto typem robota nahradit.

Kooperativní robot

Mezistupněm mezi robotem a kolaborativním robotem je kooperativní robot. Kolem něj nemusí být žádné ohrazení. Pokud člověk vstoupí do jeho pracovního prostoru, skenery na robotovi to vyhodnotí a robot se zastaví. Člověk tak může pracovat v jeho prostoru a není robotem ohrožen. Jakmile odejde, robot se zase dá do pohybu.

Řešení pro ALCZ

U nás máme montážní linky, na kterých operátoři pracují ve sledu jeden za druhým. Proto cílíme na kolaborativní roboty, kteří by uměli spolupracovat přímo s operátory. Připravujeme projekt na 1. aplikaci cobotů. Pět cobotů by mohlo nahradit až 3 operátory.

Nemusíte ovšem propadat panice. Nikdo se nemusí bát, že by přišel o práci. Zaváděním cobotů reagujeme na nedostatek pracovní síly, která se projevuje nejen v ČR, ale i v Evropě, potažmo na celém světě. Coboti jsou jednou z cest, jak bychom si s nedostatkem lidí mohli vypomoct. Současně s tím jsme se dostali do věku průmyslu 4, kdy automatizace a zavádění robotů má čím dál tím větší váhu.

Coboti nám mohou významně zvýšit produktivitu, což je jejich největší výhoda. V dnešním tvrdém konkurenčním prostředí je cena za jeden výrobek jedním z nejdůležitějších ukazatelů, na jehož základě si potom automobilka vybírá svého dodavatele. Je rozdíl, jestli nám světlomet vyrábí 10 operátorů, nebo 6 operátorů a 4 roboti. Náklady jsou v druhém případě nižší.

Instalace na montážní linky

Instalace cobotů na montážní linky vyžaduje, aby se s nimi počítalo od samého začátku. Pokud máme linku i výrobní proces už nastavený, je problém tam cobota dostat. Coboti pořád ještě nedokážou dělat složité pohyby. Navíc se některé součásti musí kontrolovat, někde trochu ohýbat či složitě zakládat do světlometu. Jsou k tomu potřebné obě dvě ruce.

Snažíme se tedy s coboty počítat do nových projektů, které jsou teprve ve fázi designu. Montáž chceme upravit tak, aby na pracoviště bylo možné naimplementovat coboty. Podle toho pak sestavujeme výrobní proces. Jednoduché operace, jako je třeba šroubování, může dělat cobot. Složitější operace přenecháme lidem.

Finanční náročnost

Jak jsou takoví coboti finančně nároční? Existují různé velikosti a různé třídy, které vyrábí různí výrobci. Pořizovací náklady začínají na 25 000 eur. Coboti se na druhou stranu velmi příjemně programují. Stačí pohybovat ramenem a tím se ukládají body a přímo se určuje dráha, po které se bude robot pohybovat. Není potřeba nic složitě programovat v žádném programu.

Nevýhody cobotů

Pořád se ovšem bavíme pouze o „hloupém“ robotovi, není to člověk. Pokud nemá na sobě nějakou velmi dobrou kameru, která ho orientuje, tak každá součástka musí být neustále na stejném místě, což je nevýhoda.

Další nevýhodou je balení. Když chceme použít robota na nějakou operaci, tak díly, které má odebírat a má je někam montovat, musí být neustále v naprosto přesně definovaných pozicích. Není možné mít součástky v těch obalech, které tu používáme my.

Implementace cobotů vyžaduje celou řadu změn v přístupu. Nelze pouze lusknout prsty a nasadit roboty. Je potřeba zohlednit celou řadu věcí, což není úplně jednoduché.

Kdy budeme mít vlastního cobota

Cobota jsme tu měli chvíli na zkoušce, mohli jsme si ho osahat a ozkoušet. Prvního vlastního cobota bychom tu chtěli mít v polovině roku 2019. Robot bude operovat na Stříteži na 3K sklech. Náš závod je prvním, který se dal cestou instalace cobotů, na což můžeme být náležitě hrdí.