Ivana Doležalová pracuje v ALCZ od prosince 1998 jako vedoucí oddělení HSE. Oddělení má na starosti bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí. Ivana pochází z Jihlavy a tam se také po studiu na vysoké škole chemicko-technologické v Praze vrátila.

Můžete nám stručně představit vaši pozici?

Pracuji na pozici manažera oddělení HSE, kde mám v kompetenci mimo jiné třeba i ostrahu závodu. Nepracuji ale jen jako vedoucí oddělení. V oddělení je nás teď už šest, máme rozdělené role. Já vykonávám aktivity, které se týkají environmentu.

Co všechno máte na starosti?

Kromě manažerských povinností jako je např. stanovení a sledování cílů, reporting, budget apod., mám na starosti agendu životního prostředí. Patří sem třeba i starost o čistírnu odpadních vod, a to jak z hlediska metodického vedení, tak z hlediska splnění všech právních požadavků ve vodním hospodářství.

Dále mám na starosti plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší. Provozujeme lakovací linky, se kterými je spojena spousta povinností. Tím, že jsme postavili novou lakovnu HC4, jsme se dostali do skupiny závodů, které mají povinnost mít integrované povolení. Pro nás to znamená, že nemáme jeden papír na vodu, jeden na ovzduší, ale máme jedno povolení na všechny složky. O to těžší je ho udržovat. Vše podléhá pravidelným kontrolám, znamená to pro nás další roční hlášení.

Staráme se o odpadové hospodářství a úzce spolupracujeme s firmou FCC Environment, která v našem závodě činnosti v odpadovém hospodářství zajišťuje.

Nedílnou součástí je koordinace nakládání s chemickými látkami, které používáme. Pro naše zaměstnance vytváříme návodky s informacemi o jednotlivých nebezpečných látkách. Bezpečnostní listy obsahují spoustu informací, ale není lehké, se v nich orientovat. Proto to našim zaměstnancům ulehčujeme a vytváříme návodku s podstatnými informacemi: čím je látka nebezpečná a jak s ní bezpečně pracovat.

V neposlední řadě máme na starosti systémy environmentálního managementu, systém managementu energií a také OHSAS, což je systém bezpečnosti práce. Tyto systémy podléhají pravidelným auditům externí certifikační společností.

Do všech našich činností se prolíná systém WCM, který nás vede k tomu, abychom se stali světovou třídou, ale také abychom šetřili náklady. Zajišťujeme aktivity prvního a posledního pilíře, jsou to pilíře bezpečnosti a environmentu.

Jaké je to pracovat pro ALCZ?

Pracovat pro ALCZ je vzrušující, hektické a hodně intenzivní. Je to práce, která vás vyčerpává, ale na druhé straně vám hrozně moc přináší, protože se spoustu věcí naučíte. Myslím si, že automobilový průmysl je asi nejrychleji se rozvíjející odvětví a přináší spoustu metod, které byste se jinde nenaučili.

Je potom zajímavé přijít do ostatních odvětví a vidět, jak tam pracují. Najednou zjistíte, že věci, které jsou pro vás naprosto samozřejmé, rychlost, která je pro vás samozřejmá, tam vůbec nefungují.

Naplňuje vás ta práce tady?

Práce mě naplňuje, někdy až přeplňuje. Rozhodně není nudná. Tady se pořád něco děje, jednáme s různými lidmi, s úřady. Není to práce, kde bychom jenom seděli za stolem, ale musíme být v provozu. Máme na starosti konkrétní věci, podíváme se i do ostatních závodů v rámci AL a v rámci Magneti Marelli. Meetingy se konají i v jiných zemích. Jsme v kontaktu se svými kolegy, kteří jsou po celém světě od Mexika, až po Penang v Malajsii. Je to práce opravdu velmi zajímavá.

Co byste doporučila uchazečům o práci na podobnou pozici?

Většinou nehledáme člověka, který by byl hotový z profesního hlediska. Zjistili jsme, že pro nás je mnohem jednodušší přijmout lidi, kteří mají potřebné osobní schopnosti a vlastnosti, a potom je naučit metodiku, kterou potřebují.

Samozřejmě, pokud sháníme bezpečáka, chceme, aby o tom něco věděl, ale jsou věci, které ho dokážeme naučit. Potřebujeme člověka, který bude samostatný, který bude komunikativní, který se nebude bát rozhodnout. My nejsme oddělení, které je postaveno na nadřízených a podřízených či na rozdělování úkolů. Jsme oddělení, kde jsou lidi samostatní, odpovědní a spolupracující.

Jaké znalosti musí mít uchazeč o tuto práci?

Záleží na tom, do jakého oboru. Většinou hledáme bezpečnostního technika, takže se nám hlásí lidé, kteří mají vystudovanou buď VŠ Báňskou v Ostravě, obor bezpečnost, nebo lidé, kteří vystudovali v Chotěboři vyšší odbornou školu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů.