Ve výrobním závodě na Stříteži jsme začali zavádět plně nastavitelná montážní pracoviště pro operátory. O co jde, nám vysvětluje Lukáš Bratránek, procesní designer linek pro LED moduly.

Požadavek na tato pracoviště vznikl od kolegů z logistiky. Jejich přáním bylo standardizovat výšku kolečkových drah v regálech pro materiál a zjednodušit tak zásobování montážních linek. Jejich požadavek jsme splnili.

Pomocí ergonomických analýz ze softwaru JACK od společnosti Siemens jsme zjistili, že montážní pracoviště a regálový systém postavený se standardy ze závodu Pávov, kde se montují přední světlomety, není zcela vhodný pro montáž LED modulů. Důvodem je velikost LED modulu, který je několikanásobně menší než přední světlomet.

Montážní pracoviště jsme kompletně předesignovali. Stanovili jsme rozsah výšky montážního pracoviště a výšky kolečkových drah v regálech pro materiál, který je za pracovištěm. Do prostoru za pracovištěm se snažíme umisťovat co nejvíce materiálů. Je to tzv. A, AA zóna. Naše výrobky jsou stále komplexnější, takže do tohoto prostoru je problém dostat všechen materiál.

Nové montážní pracoviště umožňuje do těchto prostorů materiál dostat. Část materiálů se nachází za montážními přípravky, kde umisťujeme hlavní komponenty našich LED modulů. Další materiály v malých přepravkách, jako jsou třeba šroubky, umisťujeme pod výškově nastavitelný portál nesoucí montážní přípravky. Pod tento portál vstupuje drobný materiál v malých přepravkách, jako jsou třeba šrouby.

Původní montážní pracoviště neumožňovalo vstup materiálu pod pracovní desku. To jsme dříve řešili bočními regály, které jsou z pohledu ergonomie pracoviště nevhodné. Kolečkové dráhy, které jsou pod portálem, jsme navrhli opět nastavitelné. Společně s portálem stolu se nastavují podle výšky operátora, který zrovna na pracovišti pracuje.

Návrh tohoto pracoviště a první linky byl poměrně zdlouhavý. Dnes už máme vytvořenou standardizovanou knihovnu stolů a regálů, takže jsme schopni rychle reagovat na nově příchozí projekty. Základní návrh nové montážní linky je otázkou jednoho dne.

Montážní pracoviště pro operátory jsme schopni navrhnout ještě v před-sériové fázi projektu. Připravíme model linky ve 3D, který představíme operátorům. Ti mají možnost se k připravovanému pracovišti vyjádřit. Podle jejich praktických zkušeností např. o vhodnějším rozložení materiálu pak předcházíme i možným vícenákladům s přestavbou linek, což se dělo v minulosti, kdy jsme pak museli zbytečně vynakládat dodatečné investice.

Jaké jsou hlavní přínosy nastavitelných pracovišť

  • pracoviště je ergonomicky uzpůsobené široké škále výšek operátorů
  • jsme schopni navrhnout pracoviště pro operátora v před-sériové fázi projektu
  • operátoři se mohou vyjádřit k připravovanému pracovišti
  • předcházíme vícenákladům s přestavbami linek po SOP
  • v budoucnu můžeme linky znovu využít pro jiný projekt
  • standardizovaná konektivita montážního pracoviště s montážními přípravky

Cílem je u nových montážních linek pro nové projekty kalkulovat pouze montážní přípravky, ale už ne celé pracoviště, jak tomu je doposud. Toto bude mimo jiné přispívat k naší konkurenceschopnosti při kalkulování nových projektů.