Úkolem techniků ve světelné laboratoři ve firmě Marelli Automotive Lighting Jihlava je zabezpečit, aby optické měření probíhalo dle všech platných předpisů pro daný světlomet ve vztahu k zákonu. Pro laboratoř Marelli Automotive Lighting Jihlava jsou nejdůležitější homologační předpisy evropské, americké, ale pro zajímavost i indické či čínské.

Miloš Milichovský, inženýr kvality pro světelnou laboratoř, detailně popisuje, co je u optického měření důležité a na co se nesmí zapomenout.

„U měření musíme začít napájením světlometu. To je velmi důležitá věc. Světlomet je potřeba napájet přesně tak, jak je napájený v automobilu, aby výsledky, které z optického měření vzejdou, byly relevantní. Pro napájení u FULL LED světlometů používáme v optickém kanále ze zásady zařízení, které se jmenuje AL Check,“ říká Miloš.

„Je to zařízení, které jsme vytvořili v rámci koncernu Marelli Automotive Lighting Jihlava. Zkoušený světlomet komunikuje přes toto jedinečné zařízení s počítačem a my ho pak můžeme ovládat a pouštět daným světelným funkcím napětí a proudy přesně takové, jaké jsou užity v automobilu. Tím zajistíme stejné podmínky, jako v běžném provozu auta o což nám jde především,“ vysvětluje Miloš, který se nejraději ve volném čase věnuje sportovní střelbě a také plachtění.

„Světlomet pak upneme na zařízení, které se jmenuje Goniofotometr. Je to to nejdůležitější zařízení, které v naší laboratoři máme. Světlomet založíme do přípravku přesně tak, jak je zašroubovaný v automobilu. Toto zařízení má 3 senzory na různých vzdálenostech pro jednotlivé světelné funkce.“

„Zařízení má dohromady 5 os, které se mohou libovolně hýbat, abychom mohli zcela přesně měřit intenzitu v jakémkoliv bodě kolem světlometu, což je základ našeho měření. Měříme body, které jsou dané homologačními předpisy, a které zajišťují, že naše světlomety jsou bezpečné pro provoz na všech pozemních komunikacích.“

„To nejdůležitější měření, které u nás provádíme, je COP (conformity of production), což je posouzení, zda naše výroba odpovídá zákonným požadavkům,“ uzavírá Miloš, který už v Marelli Automotive Lighting Jihlava pracuje 4 roky.