Vývojové oddělení Marelli Automotive Lighting Jihlava pracuje na velmi zajímavých projektech. Smart LED Driver je jeden z nich. Tento chytrý univerzální koncept již brzy zasvítí v našich autech.

Josef Vochyán, teamleader hardwarového designu pracuje v oddělení elektroniky. On a jeho tým má na starosti právě vývoj tohoto nového konceptu. Světlomety vždy plnily a plnit budou 2 primární funkce – optické a osvětlovací. K tomu je třeba používat stále modernější a modernější technologie. Čím dál tím větší důraz je v dnešním světě kladen také na estetiku světlometů.

Už delší dobu pozorujeme výrazný nárůst využití vysoce výkonových svítivých diod – LED. Ty jsou osazeny zejména v denních světlech (DRL) a blinkrech. Stále více se ale uplatňují i u nových potkávacích a dálkových světelných funkcí.

Velmi důležitou součástí je řídicí elektronika, která zajišťuje stálý proud do LED, přičemž musí být k dispozici široký rozsah napájení i teplot. Bez elektroniky světlo prostě svítit nebude, což určitě všichni víme.

Marelli Automotive Lighting Jihlava patří v rámci celého koncernu mezi nejvýznamnější jak z hlediska výroby předních světel, tak i vývoje nových projektů na oddělení R&D. Sekce Elektroniky vznikla v roce 2008. Těžištěm činnosti je vývoj řídicí elektroniky pro LED moduly širokého spektra světelných funkcí.

Tým elektroniky zde řeší úplně všechny činnosti od počátečního zadání až po uvedení do výroby. Namátkou jmenujme kompletní vedení projektů, návrh obvodů, plošných spojů, testování, validace nebo správu součástek. Velké úsilí je věnováno vysokému technickému provedení z hlediska jakosti funkce dle požadavků zákazníka. Samozřejmostí jsou náročné environmetální testy, které prověří životnost světlometů.

Jedním ze současných projektů je příprava univerzální řídicí jednotky označené jako Smart LED Driver použitelné v širokém spektru aplikací od denních světel až po potkávací či dálková světla s technologií LED.

Hlavní elektronický obvod je precizně optimalizován z hlediska vytčených cílových vlastností. Vedle základní funkčnosti a robustních ochran je důležitým hlediskem i náležité chlazení nově navrženou mechanikou a v neposlední řadě konkurenceschopná koncová cena.

Mezi hlavní (v současnosti prozraditelné) vlastnosti patří výstupní výkon až 20 W, proud do LED až 1,5 A a kompaktní mechanické rozměry. Skvělý potenciál má tento koncept i v jednoduchém přenesení do dalších projektů integrujících řídicí elektroniku a LED na společné desce plošných spojů. Jedno z již rozpracovaných zákaznických řešení potvrzuje efektivitu tohoto přístupu.

Vývojové oddělení Marelli Automotive Lighting Jihlava je velmi moderní a dynamicky roste, proto stále vyhledáváme šikovné lidi k rozšíření přátelského kolektivu. Chcete-li někde dosáhnout opravdového osvícení, tak Marelli Automotive Lighting Jihlava je jistě tím pravým místem.